nätdejting vett och etikett yoga Krisorganisation

chhath puja date 2014 Kommunen har en förberedd organisation för en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning.

chhath puja date 2013 En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar samt kräver skyndsamma insatser

chhath puja date Vid en extraordinär händelse har kommunens krisledningsnämnd och krisledningsgrupp en central roll. Politikerna i krisledningsnämnden fattar de övergripande besluten och krisledningsgruppen, som består av tjänstemän från kommunkansliet och berörda förvaltningar, ansvarar för själva krisledningsarbetet. Alla händelser är inte extraordinära, utan vissa kriser kan hanteras inom ordinarie verksamhet. För detta har varje förvaltning tagit fram krisplaner som de följer.  

Information

date chat Till sin hjälp har krisledningsgruppen en informationsorganisation som har till uppgift att besvara frågor på telefon och uppdatera information till allmänheten på kommunens hemsida.

att dejta en läkare Krisstöd/POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)

dejta one direction youtube Om det sker en större olycka eller katastrof har kommunen en krisstödsgrupp som har till uppgift att ta hand om människor som är i akut kris. Krisstödet ger stöd till drabbade individer och deras närstående. Krisstödet arbetar inte direkt på en olycksplats och inte heller med fysiskt skadade personer, utan ska kunna ge första hjälpen på det känslomässiga planet.

dejtingsida för bi den Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

nätdejting norrland karta I krisstödsledningsgruppen ingår personal från kommunen vårdcentralen och kyrkan i Bollebygd. I stödgruppen ingår personal som har utbildats att möta människor i kris.

läkare dejta patient Kommunens krisstöd aktiveras av räddningschef, polisinsatschef, kommunens TIB (tjänsteman i beredskap) eller social jour i Borås.

dejta one direction gjort