helt gratis dejting online gratis Revisorer

nätdejting för yngre lärjunge Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen utse revisorer. Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument beträffande den kommunala verksamheten.

nätdejting för yngre juniorer Kommunrevisionen består av fem revisorer. Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) är ordförande och Per Wignäs (S) vice ordförande. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer.

nätdejting för yngre jurister Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Bollebygd kommuns styrelse och nämnder genomför sina uppgifter. Varje år granskar revisorerna all verksamhet i kommunen. Revisionen prövar om verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.