sms blind date Ekonomi och budget

sms date sheet Kommunen får in pengar, intäkter, som används för att bekosta kommunens olika verksamheter och tjänster. Intäkterna består till största delen av skatter som invånarna betalar, kommunalskatt. Varje år måste kommunen få in mer intäkter än vad vi gör av med, ekonomin måste vara i balans.

sms date bergen Mål för god ekonomisk hushållning

sms date schreiben Enligt kommunallagen ska kommunerna på både kort och lång sikt ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Målet för en god ekonomisk hushållning är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet ger ett överskott för framtida behov och investeringar.dejtingsajt kk hemsida Kommunerna ska ha finansiella mål för ekonomin och mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

dejtingsajt kk hur Finansiella mål

sms second date Finansiella mål tar sikte på kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Målen anger de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.  

sms sprüche date einladung Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska situation, ska kommunen ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Hur man formulerar målen måste utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning.

sms date site I Bollebygd ska det ekonomiska resultatet över tid motsvara fyra procent av kommunens intäkter för skatter och statsbidrag samt att minst 40 procent av kommunens investeringar finansieras med egna medel.