Farligt avfall på Råssa återvinningscentral

dejting för kristna namn Farligt avfall

dejta en player Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Exempel på farligt avfall:

 • Glödlampor
 • Batterier
 • Läkemedel
 • Oljeprodukter
 • Lösningsmedel
 • Färg, lack och lim
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller kvicksilver, kadmium, antimon, arsenik, bly, koppar, silver, tenn, zink eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedel
 • Laboratorieavfall

Var kan jag lämna farligt avfall?

ryska dejtingsajter finland Farligt avfall kan man lämna på date me chat room. Där finns anvisad plats för detta. Är man osäker så finns det personal på plats. Lämna aldrig farligt avfall i avfallskärlet eftersom det då inte kan tas om hand på ett bra sätt.