Farligt avfall på Råssa återvinningscentral

sveriges största dejtingsida exempel Farligt avfall

dejta kändis lyrics Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Exempel på farligt avfall:

  • Oljeavfall
  • Lösningsmedelsavfall
  • Färg- och lackavfall, limavfall
  • Starkt surt eller alkaliskt avfall
  • Avfall som innehåller kvicksilver, kadmium, antimon, arsenik, bly, koppar, silver, tenn, zink eller cyanid
  • Avfall som innehåller PCB
  • Bekämpningsmedelsavfall
  • Laboratorieavfall
  • Lampor och batterier

Vart kan jag lämna farligt avfall?

dejtingsida profil facebook Farligt avfall kan man lämna på rolig dejting presentation video. Där finns anvisad plats för detta. Är man osäker så finns det personal på plats.

dejtingsajter rika män rollista Lämna inte farligt avfall i avfallskärlet eftersom det inte då kan tas om hand på ett bra sätt.