Farligt avfall på Råssa återvinningscentral

dejtingsajt uppsala jobb Farligt avfall

dejt med tjej från nätet Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och/eller hälsa och är därför klassade som farligt avfall enligt avfallsförordningen. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Exempel på farligt avfall:

  • Oljeavfall
  • Lösningsmedelsavfall
  • Färg- och lackavfall, limavfall
  • Starkt surt eller alkaliskt avfall
  • Avfall som innehåller kvicksilver, kadmium, antimon, arsenik, bly, koppar, silver, tenn, zink eller cyanid
  • Avfall som innehåller PCB
  • Bekämpningsmedelsavfall
  • Laboratorieavfall
  • Lampor och batterier

Vart kan jag lämna farligt avfall?

dejtingsajt uppsala län Farligt avfall kan man lämna på date outfit ideas tumblr. Där finns anvisad plats för detta. Är man osäker så finns det personal på plats.

dejtingsida otrogen gravid Lämna inte farligt avfall i avfallskärlet eftersom det inte då kan tas om hand på ett bra sätt.