dejtingsidor som är helt gratis online Inneboende, inackordering

dejtingsida för seriösa Om du söker utbildning på annan ort kan du söka inackorderingstillägg.

Inackordering

internet dejting flashback query Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt bidrag. Detta kan sökas av elev som på grund av lång och besvärlig resväg måste vara inackorderade på skolorten eller dess närhet. Detta är ett bidrag till kostnader för inackordering och hemresor. Stödet ges kontant och utgår med 1/30 av basbeloppet månadsvis för varje hel månad som eleven bor inackorderad. Rätten till inackorderingstillägg regleras i Skollagen 5 kap 33 §.

Vem kan ansöka?

dejtingsajt karlstad jobb Inackorderingstillägg kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns. Elever vid gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning kan söka endast i de fall hemkommunen ansvarar för utbildningskostnaderna.

Ansökan

dejtingsidor skåne jobb Ansökan ska lämnas in snarast efter intagningsbesked dock senast 15 september. Ansökan skickas:

dejting oskuld tjej Bollebygds kommun
Bollebygdskolans expedition
517 83 Bollebygd

Villkor

gratis dejting på nätet youtube För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du på grund av lång och besvärlig resväg måste vara inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Om inte avståndet mellan bostad och skola klart påvisar att inackordering är nödvändig ska du bifoga hyreskontrakt eller annat intyg från hyresvärd.

Lång resväg

dejta justin bieber gravid Med lång resväg avses när reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km.

Besvärlig resväg

dejta justin bieber gjort Med besvärlig resväg avses när den totala restiden är minst 3 timmar per dag, även om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km. Med restid avses tiden från det du lämnar bostaden till dess skoldagen börjar samt tiden från skoldagens slut till dess du kommer hem. Du ska alltid ange de tider då ordinarie skoldag börjar och slutar. Om eleven ibland börjar senare och/eller slutar tidigare än ord skoldag räknas inte detta. Resorna förutsätts ske med allmänna kommunikationsmedel. För färdsträcka som saknar allmänna kommunikationsmedel beräknas alltid gångtid enligt följande: 1 km = 10 min gångtid.

dejta justin bieber känd Inackorderingstillägg utbetalas inte för praktik som ingår i utbildningen. Undantag kan dock göras om skolan endast kan erbjuda en praktikplats som medför en lång och besvärlig resväg.

internet dejting flashback skvaller Elever har inte rätt till inackorderingstillägg om uppehället till mer än hälften bekostas av staten, en kommun eller ett landsting/en region.

happy pancake dejting exempel Elever som tagits in genom så kallat ”frisök” har inte rätt till inackorderingstillägg.

Fristående gymnasieskolor

dejta justin bieber död Elever i fristående gymnasieskolor har inte rätt till inackorderingstillägg av kommunen eftersom detta stöd enbart riktas till elever i kommunala gymnasieskolor. För elever i fristående gymnasieskolor gäller istället att de söker inackorderingstillägg hos CSN.

Anmälningsskyldighet

internet dejting flashback nere Elev som erhåller inackoderingstillägg är skyldig att omgående anmäla om förhållanden som påverkar rätten till inackoderingstillägg ändras. Detta gäller vid studieavbrott, om eleven flyttar hem igen eller ändrar folkbokföringskommun. Inackoderingsbidraget är knutet till studiegången inte till hyresförhållandet. Felaktigt lämnade uppgifter medför återbetalningsskyldighet.

Övrigt

dejting oskuld igen Om man blivit beviljad inackoderingstillägg så har man ej rätt till busskort från hemkommunen.