Kartongbil

app date in asia Resor och inneboende

Skolskjuts

date app in japan I Bollebygds kommun finns skolskjuts för elever som på grund av avståndet till skolan har svårt att ta sig till skolan. Skolskjuts erbjuds till de elever som är folkbokförda i Bollebygds kommun och går i den skolan de blivit anvisade till.

date app for windows phone Du kan även bli beviljad skolskjuts av andra skäl, till exempel trafikförhållanden, ditt barns funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

date app for ipad För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts men i Bollebygds kommun har även elever i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om regler för skolskjuts i övrigt uppfylls.

Gymnasieelever boende i Töllsjö ska ansöka om skolskjuts

date app for iphone För att underlätta för gymnasieelever som bor i Töllsjö och har det svårt att ta sig till hållplatsen Storskogen, vid väg 180, har Bollebygds kommun satt in en extra skolskjuts. Skolskjutsen kör en morgontur från Töllsjöskolan till Storskogen där gymnasieeleverna kan fortsätta med linjebuss som går till Borås eller Alingsås.

date app for windows 8 På eftermiddagen kör skolskjutsen tillbaka från Storskogen till Töllsjöskolan.

date app free Skolskjutsen i Bollebygds kommun körs av Sandarna Transport  AB och Göteborgs Buss AB.

date app for android